Meclisin 1,5 Aylık Arası Bitti

Meclisin 1,5 Aylık Arası Bitti
TBMM Genel Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından verdiği aranın sona ermesiyle birlikte 16 Nisan Salı günü çalışmalarına yeniden başlayacak.

TBMM Genel Kurulu, 31 Mart yerel seçimleri için 2 Nisan'da toplanmak üzere çalışmalarına bir ay ara vermişti. Ancak seçim sonuçlarına yönelik yoğun itirazlardan dolayı 2-3 ve 4 Nisan'da Ankara'ya dönemeyen milletvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı'nı oluşturamadı ve Genel Kurul açılamadı. Bu süreçte Ramazan Bayramı tatilinin de eklenmesiyle seçim için verilen ara 16 Nisan'a kadar uzadı.

TBMM Genel Kurulu, yaklaşık 1,5 aylık aranın sona ermesinden sonra 16 Nisan Salı günü çalışmalarına yeniden başlayacak.

Gündemdeki Konular

TBMM Genel Kurulu'nda, enerji sektörünü ilgilendiren önemli düzenlemeler içeren yasa teklifi ele alınacak. Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 'ne göre yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğalgazın Türkiye'de sıvılaştırılarak LNG olarak dünya piyasalarına sunulacak.

Enerji verimliliğini artırmaya yönelik hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında desteklenecek.

İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar, sulak alanlar ve Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri dışında kalan denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen bölgelerinde, imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

OHAL kararı alınmış veya afet bölgesi ilan edilmiş yerlerde, elektrik hizmetlerinin aralıksız olarak sağlanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak.

TBMM'nin açılmasıyla birlikte grubu olan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.