Çamaşır Makineleri Artık Daha Çevreci

Çamaşır Makineleri Artık Daha Çevreci

Çamaşır makineleri her yıkama sonrasında çevreye zararlı çeşitli atıklar bırakıyor. Her yıkama işleminden sonra, 100 bin ila 900 bin nanofiber, 3 ppm (milyonda bir birim) boyar madde, yüzde 0,5 yağlı bileşen ve 200 ppm'e yakın yüzey aktif madde gibi atıklar ortaya çıkıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, atık suyunun çevreye verdiği zararı en aza indirmek amacıyla "çok katmanlı filtre" geliştirdi. Bu filtre sayesinde kirlilik oranı yüzde 99'a kadar azaltılabiliyor. Geliştirilen filtre için patent başvurusu yapılacak. Üç katmanlı filtrenin en üst katmanında sünger, orta kısımda atık polimer ve en alt katmanda ise polimer bulunuyor. İlk iki katmanda katı atıklar ayrıştırılırken, polimer kısmında ise yağlar ve boyar maddeler filtreleniyor. Filtre, tamamen dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak üretiliyor. Atık polimerlerden polimer üretilerek kullanılan filtrenin iç kartuşundaki biyokömür kısmı zeytin dallarının oksijensiz ortamda yakılmasıyla elde edilmiş. ÇOMÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Uğur Nigiz, evlerdeki çamaşır makinelerinde yıkanan suların, içerisinde deterjan ve benzeri maddelerin yanı sıra yağ ve boyar madde gibi birçok kirliliği içerdiğini belirterek, bu tür atıkların doğrudan kanalizasyon sistemine deşarj edilmesinin belediyeler üzerinde önemli bir arıtma yükü oluşturduğunu vurguladı. Nigiz, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Atık su tesislerinin bu kirleticileri ileri düzeyde arıtması gerekiyor ki bu da hem büyük bir maliyeti hem de büyük bir yükü beraberinde getiriyor. Tasarladığımız çok katmanlı filtrelerle birlikte, çamaşır makinelerindeki kirlilikleri, boyar maddeleri ve yüzey aktif maddelerin yağlarını büyük ölçüde arıtmayı hedefliyoruz. Bu filtreler sayesinde birçok kirlilik türünde yüzde 99'un üzerinde bir ayırım sağlayabiliyoruz. Biyokömür kısmında nitrat ve fosfatların giderimini planlıyoruz ve şu anda birkaç ön çalışma üzerinde çalışıyoruz. Deneysel aşamada suya belirli miktarda kırmızı polyester ekledik ve tamamının filtre tarafından tutulduğunu gözlemledik. Ayrıca renkli sentetik bir çamaşır makinesi atığı hazırlayarak, filtrelerimizde uygulama gerçekleştirdik ve tamamının filtreye tutunduğunu ve çıkan suyun yüzde 99,9 saflıkta olduğunu gözlemledik. Şu an için amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz ve bu gelişme ile faydalı olabileceğimizi düşünüyoruz.