Finansal kesim dışı firmaların net döviz pozisyonu açığı azaldı

Finansal kesim dışı firmaların net döviz pozisyonu açığı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verisini açıkladı. Ocak 2023 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Aralık 2022 verilerine göre varlıklar 4 milyar 313 milyon dolar artarken, yükümlülükler 4 milyar 116 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu açığı ise 88 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Aralık 2022 dönemine göre 197 milyon dolar azaldı.

Ocak 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 3 milyar 635 milyon dolar, 275 milyon dolar, 261 milyon dolar ve 142 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 4.313 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 619 milyon dolar, 1 milyar 535 milyon dolar ve 962 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 4 milyar 116 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ocak 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Aralık 2022 dönemine göre 1 milyar 806 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 187 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 557 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 938 milyon dolar arttı.

Ocak 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 152.201 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 84.147 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 68 milyar 54 milyon dolar olarak gerçekleşerek Aralık 2022 dönemine göre 1 milyar 689 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyinde oldu.