Hafize Gaye Erkan: "Türk Lirasına Geçiş Zamanı Geldi"

Hafize Gaye Erkan: "Türk Lirasına Geçiş Zamanı Geldi"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, Türk lirasına geçişin önemine dikkat çekerek, bu geçişin ekonomik dönüşüme olan katkısını vurguladı. Erkan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi toplantısında yaptığı açıklamalarda, Türk lirasına geçişin mevduat gelişmelerinde doğrudan izlerini gösterdiğini ifade etti.

Fiyat istikrarının istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme için kritik bir unsur olduğunu vurgulayan Erkan, ekonominin güçlü ve zayıf yanlarına işaret etti. Toplumsal refahın, merkez bankalarının fiyat istikrarına odaklanmasıyla mümkün olduğunu belirten TCMB Başkanı, para politikasının ekonomik büyümeye olan etkisini önemli bir perspektifle değerlendirdi.

Küresel ekonominin dönüşümü bağlamında Türkiye'nin yükselen potansiyelinden bahseden Erkan, fiyat istikrarının öngörülebilirliğini artırmanın, Türkiye'nin ekonomik potansiyelini gerçekleştirmenin en güçlü destekçisi olduğunu dile getirdi. Ayrıca Kasım Ayı Para Politikası Kurulu kararına atıfta bulunarak, dezenflasyonun sağlanması için gerekli parasal sıkılık düzeyine yaklaşıldığını vurguladı.

Erkan, TCMB'nin finansmana erişim konusunda gerçekleştirdiği iyileştirmeleri detaylandırarak, reeskont kredisi günlük limitlerinin artırılması gibi uygulamaların ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını belirtti. İhracatçıların finansmana erişimindeki bu iyileştirmelerin, ihracat ve ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkiler yaratacağını vurgulayan Erkan, toplantının verimli geçtiğini ve ortak akıl ile pozitif bir iklim oluşturduğunu ifade etti.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Hafize Gaye Erkan'ın ihracatçıların sorunlarına yakından ilgilendiğini ve finansmana erişim konusundaki iyileştirmelerin olumlu olduğunu belirterek, toplantının sektör için önemli bir istişare platformu olduğunu dile getirdi.