İşte motorine yapılan zam!

İşte motorine yapılan zam!

Dün basında yer alan motorine 12 kuruşluk zam haberlerinin ardından EPDK açıklamada bulundu.

EPDK Tüpraş tarafından motorin rafineri çıkış fiyatına 2 kuruş zam yapıldığını söz konusu zammın tüketici fiyatlarına da aynı şekilde 2 kuruş olarak yansıdığını belirterek, 12 kuruşluk zammın söz konusu olmadığını söyledi.

EPDK, kurumun akaryakıt fiyatlarını belirlemediğini, fiyatların serbest rekabet ortamında piyasada belirlendiğini bildirdi.

12 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TÜPRAŞ tarafından motorin rafineri çıkış fiyatına 2 Kuruş/Litre zam yapıldığını belirten EPDK açıklamasında, "Söz konusu zam tüketici fiyatlarına aynı şekilde 2 Kuruş/Litre olarak yansımıştır. 12 kuruşluk bir zam söz konusu değildir" denildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), açıklamasında şöyle denildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında motorin fiyatlarına 12 kuruş zam yapıldığına dair haberler yer almıştır.

Bilindiği üzere 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre, petrol fiyatları 01/01/2005 tarihinden itibaren en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak serbest piyasa koşullarına göre oluşmakta olup, rafineri fiyatlarının endeksle oluşturulması, dağıtıcı ve nakliye paylarının tavanı gibi fiyatların dolaylı veya dolaysız olarak kamuca belirlenmesine ilişkin uygulamalar sona erdirilmiştir.

Ayrıca petrol piyasasında dolaşımda tüm petrollerin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyat teşekkülünün arz-talep mekanizmasına göre ayrı ayrı oluştuğu, fiyatların oluşumuna etki eden birçok faktörün de bu süreçte rol oynadığı bilinmektedir. Ham petrol fiyatı ve benzin, motorin gibi ürünlerin kendi arz-talep koşullarının yanı sıra navlun bedeli, döviz kuru, ülkelerin mevzuatlarına göre gümrük vergileri, ÖTV ve KDV gibi diğer vergileme unsurları gibi hususlar yanında tarafların özel hukuk çerçevesinde aralarında kararlaştırdıkları unsurlar, belirli bir zamandaki konjonktürel gelişmeler gibi birçok husus fiyat oluşumuna etki edebilmektedir. Bu kapsamda Kurumumuz akaryakıt fiyatlarını belirlememekte, fiyatlar serbest rekabet ortamında
piyasada belirlenmektedir.

Diğer taraftan uluslararası piyasalardaki fiyat değişimlerinin sektör tarafından ülkemizdeki fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı Kurumumuzca yakından takip edilmektedir.

Bu çerçevede 12/05/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TÜPRAŞ tarafından motorin rafineri çıkış fiyatına 2 Kuruş/Litre zam yapılmış olup, söz konusu zam tüketici fiyatlarına aynı şekilde 2 Kuruş/Litre olarak yansımıştır. 12 kuruşluk bir zam söz konusu değildir. "