Türkiye Lojistik ve Taşımacılıkta 11. Sıraya Yükseldi

Türkiye Lojistik ve Taşımacılıkta 11. Sıraya Yükseldi
Ticaret Bakanlığı'nın açıklamalarına göre Türkiye'nin coğrafi avantajlarından en iyi şekilde faydalanmak için lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik faaliyetler hız kazanıyor.

Türkiye'nin lojistik ve taşımacılık sektörü, 100 milyar dolarlık pazar büyüklüğüyle küresel lojistik ihracatından %2,5 pay alarak dünya sıralamasında 11'inci sırada yer alıyor. Ülkenin toplam hizmet ihracatının yaklaşık %40'ını oluşturan bu sektör, 40 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi.

Dünya Bankası tarafından ölçülen lojistik performans endeksindeki sıralamada Türkiye, 2018'de 47'nci sıradayken, 2023'te 38'inci sıraya yükseldi. Bu başarı, ülkenin hizmet ihracatındaki payını her geçen yıl artırmaya devam etmesini sağlıyor.

Yatırımlarla Desteklenen Büyüme

Ticaret Bakanlığı'nın sektöre yönelik yatırımları arasında öne çıkanlar arasında Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi (YLDA) Projesi bulunuyor.

Bu projeyle yurt dışı lojistik ağları sistematik bir şekilde destekleniyor ve geliştiriliyor. Ayrıca markalaşma ve kalite programlarıyla sektördeki firmaların rekabet gücü artırılıyor.

Ticaret Bakanlığı, lojistik ve taşımacılık sektöründe daha önce görülmemiş destek paketlerini devreye alarak sektördeki firmaların rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Gelecek dönemde farklı destek kalemleriyle kapsamın genişletilmesi planlanıyor. Sektör paydaşlarıyla işbirliği içinde, 2024'te de stratejik planlar ve destekleme çalışmaları sürecek.