Türkiye, Yenilenebilir Enerjide Rekor Üretim Oranlarına Ulaştı

Türkiye, Yenilenebilir Enerjide Rekor Üretim Oranlarına Ulaştı
Türkiye, 12 Nisan'da günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye, 12 Nisan'da günlük elektrik üretiminde önemli bir başarıya imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamasına göre, ülkenin günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. Bu rakam, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bayraktar yaptığı açıklamada, günlük elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımını da paylaştı. Buna göre, üretimin yüzde 24,5'i baraj, yüzde 20,9'u rüzgar, yüzde 12,8'i akarsu, yüzde 11,3'ü güneş, yüzde 4,7'si jeotermal, yüzde 3,9'u biyokütle, yüzde 0,4'ü ise atık ısı kaynaklarından sağlandı.

Gelecek planları hakkında da bilgi veren Bayraktar, önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3,5 GW güneş ve 1,5 GW rüzgar santralini devreye alacaklarını söyledi. 2035 yılı hedeflerinin ise yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını yüzde 55'e yükseltmek olduğunu vurguladı. Bu hedefler doğrultusunda yapılan çalışmaların, Türkiye'yi enerji alanında daha da güçlendireceği belirtildi.