Haberin Adresi
Bursa

Bursa

Bursa

Salı

16°/

Çarşamba

18°/ 10°

Perşembe

20°/ 11°

Cuma

16°/ 11°

Cumartesi

10°/

Pazar

11°/

Haberin Adresi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Ekonomi

PTT elektronik para ihraç edebilecek

OHAL kapsamında yayımlanan 690 sayılı KHK çerçevesinde, elektronik para ihraç eden kuruluşlara PTT eklendi. Yapılan düzenlemeyle PTT, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin almadan faaliyette bulunabilecek ve elektronik para ihraç edebilecek. Kararnameyle Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, gayrimenkul sertifikası ihracına ilişkin düzenlemeler de yapıldı. Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem ve türev araç işlemleri yaptırıldığına ilişkin bilgi edinilmesi halinde, ilgili internet sitesine erişimi engellenecek.

Yayınlanma:
PTT elektronik para ihraç edebilecek

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 690 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde, elektronik para ihraç eden  kuruluşlara Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) eklendi. Yapılan  düzenlemeyle PTT, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin almadan  faaliyette bulunabilecek ve elektronik para ihraç edebilecek. 

690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi gazete’nin mükerrer sayısında  yayımlandı.

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve  Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun’da yapılan düzenleme çerçevesinde,  elektronik para ihraç eden kuruluşlara, PTT de ilave edildi.

İLGİLİ HABER Ziraat Bankası 100.000 TL Ödeme Verecek! Yeni Kampanya Bugün Açıklandı!
OHAL kapsamında yayımlanan 690 sayılı KHK çerçevesinde, elektronik para ihraç eden kuruluşlara PTT eklendi. Yapılan düzenlemeyle PTT, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin almadan faaliyette bulunabilecek ve elektronik para ihraç edebilecek. Kararnameyle Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, gayrimenkul sertifikası ihracına ilişkin düzenlemeler de yapıldı. Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem ve türev araç işlemleri yaptırıldığına ilişkin bilgi edinilmesi halinde, ilgili internet sitesine erişimi engellenecek.

Ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu ile PTT’nin Kanun  kapsamındaki denetimi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından  yapılacak. PTT, BDDK’dan izin almadan faaliyette bulunabilecek ve elektronik para  ihraç edebilecek. Kanunun diğer hükümlerinin, PTT’ye uygulanmasına ilişkin usul  ve esaslar, BDDK tarafından belirlenecek. BDDK, Kanun kapsamında kurumca  yapılacak denetim sonucunda PTT’nin, bu Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti sunma  veya elektronik para ihraç etme faaliyetlerini geçici veya süresiz  durdurabilecek.

Sermaye Piyasası Kanunu’na ilişkin düzenlemeler

Kararnameyle, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun kapsamına  “gayrimenkul sertifikası” ile ilgili hükümler eklendi. Buna göre, gayrimenkul  sertifikası, ihraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul  projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul  projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan  birimini temsil eden nominal değeri eşit sermaye piyasası aracı olarak  tanımlandı.

Gayrimenkul sertifikası ihracına ilişkin usul ve esaslar, Sermaye  Piyasası Kurulunca (SPK) belirlenecek. Kurulca belirlenen esaslara ihraççı  bazında muafiyet verilebilecek veya bu maddede öngörülen esaslardan farklı  esaslar kararlaştırılabilecek. Gayrimenkul sertifikası itfa edilinceye kadar  gayrimenkul sertifikası ihracı karşılığında elde edilen fon ile gayrimenkul  sertifikasına konu bağımsız bölümler, ihraççının yönetiminin veya denetiminin  kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi amacı dışında tasarruf edilemeyecek,  rehnedilemeyecek, teminat gösterilemeyecek, kamu alacaklarının tahsili amacı da  dahil olmak üzere haczedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve bunlar  hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemeyecek.

Gayrimenkul sertifikasının vadesi sonunda edimlerin yerine  getirilememesi veya getirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, ihraççının  gayrimenkul sertifikalarına ilişkin yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, konuyu  görüşmek üzere gayrimenkul sertifikası sahipleri toplantısı yapılacak. Bu  toplantıya ilişkin esaslar Kurulca belirlenecek. Kurulca belirlenen esasların  dışında kalan konularda Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin genel kurul  toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanacak.

Kaldıraçlı işlemlere karşı erişim tedbiri

Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu’nun, “izinsiz sermaye piyasası  faaliyetinde uygulanacak tedbirler” başlığına yeni bir hüküm eklendi.

Buna göre, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla  yurt dışında kaldıraçlı işlem (Yatırımcının Forex işlemlerinde, yatırım  miktarının 100 katına kadar işlem yapabilmesine olanak sağlayan sistem) ve  kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri  yaptırıldığına ilişkin bilgi edinilmesi halinde, Kurulun başvurusu üzerine Bilgi  Teknolojileri ve İletişim Kurumu ilgili internet sitesine erişimi engellenecek.

author avatar
Haberin Adresi İnternet Editörü
Haberinadresi.com internet editörü. Gündem, ekonomi, spor ve birçok konuda haberin hazırlanması ve haber okuyucularına sunulmasını sağlamaktadır.

İlgili Haberler