Dikkat! Uzmanlar 2016 için uyardı

Dikkat! Uzmanlar 2016 için uyardı

Açıklamayı Dünya Meteoroloji Teşkilatı Genel Sekreteri Michel Jarraud, “Bunlar gezegen için çok kötü haberler” diye yorumladı.

Meteoroloji Örgütü’nün uyarısı, Paris’te yapılacak İklim Zirvesi’nin başlamasına bir hafta kala geldi.

Açıklamaya göre, dünyadaki ortalama yüzey sıcaklık değerleri 2015’te sanayi öncesi dönemin de üstüne çıkarak 1 santigrat arttı ve bir dönüm noktasına işaret etti.

Örgüt, ortalama sıcaklık değerindeki bu değişimi, El Nino doğa olayı ve insan kaynaklı küresel ısınmanın birlikte yarattığı sorunlara bağladı.

El Nino hava olayı, ekvatoral batı Pasifik Okyanusu’ndan doğuya akan sıcak yüzey sularının kıyısal Humbolt Akıntısı’nın besince zengin soğuk sularının yerine geçmesi sonucunda, her 2-5 yılda bir Güney Amerika’nın batı kıyılarında okyanus akıntılarının yönünde ve yüzey sularının sıcaklığında gözlenen ani değişikliği açıklamak için kullanılıyor. Bu doğa olayı, kavurucu sıcaklar ve sellere sebep oluyor.

Jarraud’un açıklamasına göre, El Nino hava olayının 2016’da da etkisini göstermesi ve aşırı sıcaklara sebep olması bekleniyor.

2011-2015 en sıcak beş yıllık dönem

WMO’ya göre, 2011-2015 yılları, ortalama 0.57 santigratla kaydedilen en sıcak beş yıllık döneme işaret ediyor. Ölçümlere göre, Ocak’tan Ekim’e kadar 2015’teki küresel ortalama yüzey sıcaklığı, 1961-1990 yılları arasındaki 14 santigradı da aşarak 0.73 santigrat daha yüksek olarak kaydedildi. Bunun yanında, ölçümler 1880-1899 yılları arasındaki sanayi öncesi döneme göre 1 santigrat artış olduğunu gösterdi.

Paris’te gelecek hafta başlayacak COP21 İklim Zirvesi’nde küresel iklim değişikliği ve sera gazı salınımları gibi konulara yoğunlaşılması ve sıcaklık değerlerinin düşürülmesi için çabaların konuşulması bekleniyor.

WMO’nun açıklamasında, “Dünyanın en sıcak 10 yılı 1998’den itibaren yaşanmaya başlandı, bunlardan 8’i 2005’ten itibaren kaydedildi” uyarısı yapılıyor.

Cenevre’de açıklamaya değinen WMO Genel Sekreteri de, “Bizim bir seçeneğimiz var. Ancak gelecek nesillerin olmayacak” diye konuştu ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonunun önüne geçilebileceği çağrısı yaptı.